e-mail:       info@kyklop.cz 
kl. centrum: 597 603 100
prodejna:     599 999 777

internet hot-line:
pouze SMS ! 777 616 020

Vzdělávání zaměstnanců s finanční podporou EU


Na níže uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU


Registrační číslo projektu:
        
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005613

Název projektu:                             
Vzdělávání zaměstnanců TELCONET + Kyklop

Informace o projektu: 
Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců žadatele TELCONET s.r.o. a partnera Kyklop network systems s.r.o. Zaměstnanci se budou vzdělávat v obecném IT, účetních kurzech, zlepší si své měkké a manažerské dovednosti, rozšříří technické vzdělávání. Součástí projektu je také interní vzdělávání. Celkem bude do projektu zapojeno 23 zaměstnanců. Projekt bude realizován na území MSK.
Projekt potrvá 2 roky.

 

              

 


Kyklop network systems s.r.o. (2015). Vytvořil: EliteWeb